Sök

På gång i reservatet

Bläsand

Nya fågelskyddsgränser runt Hornborgasjön

Många vårfåglar kommer allt tidigare till följd av klimatförändringarna. Därför ändras nu fågelskyddet runt Hornborgasjön. Områden i den södra delen av sjön skyddas nu redan

Trana ropar. Foto.

Första tranan sedd vid Hornborgasjön

Vårens första trana har siktats vid Hornborgasjön! Tranan är troligen den första som har gjort flytten från vinterkvarteren i Europa. Men för den som vill

fågelholk

Hjälp fåglarna på sportlovet

Bristen på gamla träd och bohål gör det svårt för många fåglar att bygga bo. På sportlovet kan du hjälpa till. Gör naturum Hornborgasjön sällskap

Fjällvråk

Vinterspaning vid Hornborgasjön

Invig det nya året genom att skåda örn och andra vinterfåglar vid Hornborgasjön. Efter tre års pandemi kan vi äntligen bjuda in till Infocenter Trandansen

Marina Molin ny arrendator av Café Doppingen

Ny entreprenör på Café Doppingen

Nytt år innebär ofta ett skifte. Så även nu för Café Doppingen. Sedan 2019 har Ingrid Axelsson med personal drivit Caféet tillsammans med sin familj och