Sök

Reservatskarta

I Hornborgasjöns naturreservat väntar många naturupplevelser. Här kan du få överblick och utforska kartan över reservatet och de olika besöksplatserna inför ditt besök. 

Besöksplatser i reservatet

Det finns nio besöksplatser i Hornborgasjöns naturreservat. De är illustrerade på kartan ovan. Vid flera av besöksplatserna finns det vandringsleder och fågeltorn. 

1. Utloppet

2. Ore backar

3. Trandansen

4. Hångers udde

5. Almeö

6. Ytterberg

7. Fågeludden

8. Bolums lider 

9. Fäholmen