Sök

Grilla och fika 

Gör upp en brasa i vintermörkret eller njut av en pcik-nick i vårsolen. Vid Hornborgasjön finns flera mysiga fikaplatser och vis tre av dem finns även möjligt för dig att elda och grilla.

Här kan du Elda

Att laga mat över öppen eld är en fantastisk upplevelse. I naturreservatet får du bara göra upp eld på de fyra anvisade grillplatserna. I övrigt är det förbjudet att göra upp eld. Det gäller även för engångsgrillar.

Du får dock använda dig av stormkök eller grillar med ben i reservatet. Tänk dock på att ta det försiktigt när du eldar. 

De fyra grillplatserna hittar du vid Fäholmen, Fågeludden och Utloppet. På kartan som vi har länkat till nedan kan du hur du hittar dit. Vid tre av grillplatserna finns det bänkar där du kan sitta och ett höj och sänkbart galler. På baksidan av Café Doppingen finns det också en inmurad eldplats som allmänheten får använda. Den eldplatsen saknar dock höj- och sänkbart galler. 

Är ni ett större sällskap är det mest plats vid Fågeludden. Även vid Fäholmen och Utloppet finns ett extra fikabord, förutom bänkarna runt brasan. Vid Utloppet och Fågeludden finns även toalett.

Bild: Eldplatsen vid Fågeludden

Elda klokt

Tänk på att du inte får skada eller bryta av grenar i reservatet. Vid de fyra grillplatserna finns det vedförråd med ved som du kan använda. Ta gärna med något torrt att tända brasan med.

Kontrollera först så att det inte råder eldningsförbud som ibland kan utfärdas under torra somrar.  Även fast det är ovanligt att det även gäller på anvisade platser. 

Var försiktig när du eldar. Se till att du har med något som kan släcka elden om det skulle behövas. Innan du går ser du självklart till att elden brunnit ut.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om vad som gäller när du ska elda.