Sök

Om oss

Hornborgasjön är en av Europas främsta fågelsjöar. Återskapandet  av den utdikade sjön är också ett av de största naturvårdsprojekten som någonsin genomförts i Sverige.  Idag arbetar Länsstyrelsen i Västra Götaland för att bevara sjön och sprida kunskap om naturen. Varmt välkommen till Hornborgasjön! 

Naturum Hornborgasjön

Byggnaden på pålar i vattnet var det första naturum som ritades och byggdes i Sverige. Det invigdes 1986 för att berätta om sjön. Sedan 2002 driver Länsstyrelsen i Västra Götaland naturum här. Här arbetar vi med att sprida kunskap om natur och inspirera människor till att ta sig ut i den samma. 

Runt om i Sverige hittar du fler naturum. Totalt finns det ett trettiotal runt om i landet. På alla naturum kan du delta i spännande aktiviteter och utforska vackra och roliga utställningar. 

I södra delen av Hornborgasjön hittar du även Infocenter Trandansen. Länsstyrelsen i Västra Götaland förvaltar både naturum och den infocentralen. Under vårens transäsong drivs besöksverksamheten i nära samarbete med Visit Hornborgasjön. Visit är en gemensam turistorganisation bestående av kommunerna Skara, Falköping och Skövde.

NaturvårdsFörvaltningen 

Vid Hornborgasjön arbetar vi inte enbart med besökare. Härifrån bedrivs också all praktisk naturvård av reservatet. Personalen som arbetar här sköter både markerna vid Hornborgasjön och även andra naturreservat i Skaraborg som förvaltas av Länsstyrelsen.

Många av de naturvärden som finns i Hornborgasjöns naturreservat är beroende av skötsel för att bevaras. Det gäller till exempel de rika strandängar där många vadarfåglar och växter trivs. Utan slåtter och bete skulle de här områdena växa igen. Då skulle många arter också försvinna. 

Ett naturreservat som Hornborgasjön kan underlätta för jordbruket i området.  Genom att särskilt under våren locka och ge plats för de stora fåglar som annars kan orsaka stor skada på nysådda åkrar. Länsstyrelsen bedriver därför ett aktivt arbete runt sjön för att minska viltkonflikterna i området. Under transäsongen ingår bland annat att mata tranorna så att de håller sig vid Trandansen. 

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

Är du besökare?

naturum Hornborgasjön

Telefon: 010 224 50 10

Mejl: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Malin Herin, naturumföreståndare

Telefon: 010 224 55 70

Mejl: malin.herin@lansstyrelsen.se

Josefin Nilsson, naturvägledare 

Telefon: 010 224 55 73

Mejl: josefin.h.nilsson@lansstyrelsen.se

Är du markägare?

Sofie Stålhand, platschef

Telefon: 010 224 56 59

Mejl: sofie.stalhand@lansstyrelsen.se

Peder Hedberg Fält, reservatsförvaltare

Telefon: 010 224 56 56 

Mejl: peder.hedberg.falt@lansstyrelsen.se

Thomas Uvesten, arbetsledare

Telefon: 010 224 56 60

Mejl: thomas.uvesten@lansstyrelsen.se

Kristian Kroon, viltskador samt naturvårdsvakt

Telefon: 010 224 51 38

Mejl: kristian.kroon@lansstyrelsen.se

Fotografer och illustratörer

På den här hemsidan hittar du bilder tagna av:

 • Jesper Anhede
 • Jonas Ingman/Westsweden
 • Josefin Nilsson/N
 • Kent-Ove Hvass
 • Martin Fransson
 • Lukasz Warzecha/Westsweden
 • Thomas Lotter/Westsweden
 • Pixabay
 • Sofie Stålhand
 

Du hittar också illustrationer gjorda av:

 • Qarin Hellner
 • Nils Forshed

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Vill du kontakta oss i ett ärende av myndighetskaraktär som inte rör Hornborgasjön vänligen använd då adressen: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Om du söker en särskild person på Länsstyrelsen kan du använda  personens namn i adressen; förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se.

Söker du information om dispensansökningar, övriga reservat, tillståndsansökningar eller annat finner du detta på Länsstyrelsens hemsida.