Sök

fåglarnas sjö 

I Hornborgasjön finns det fler fåglar än tranor. Här har närmare 300 fågelarter setts. Välkommen till en av landets främsta fågelsjöar – hem åt svarthalsade doppingar, gulärlor, svarttärnor, havsörnar och många, många fler.

Viktig rastplats

Plötsliga vingslag syns över Hornborgasjön. En havsörn sveper över den blanka vattenytan och skapar oreda bland gässen och änderna. Hornborgasjön är på många sätt en unik plats. Fågellivet vid sjön är rikt, oavsett årstid.

Hornborgasjön är bland annat en av landets viktigaste sjöar för de fåglar som flyttar. Under både våren och höstens passerar många fågelarter sjön.

Då syns bland annat arter som pilgrimsfalk, blå kärrhök, gluttsnäppa och brushane vid sjön. Allra flest fåglar är det i sjön under hösten. Då kan tiotusentals fåglar rasta i sjön samtidigt. Bland annat syns många snatteränder och bläsänder. De stannar till vid sjön för att äta innan de fortsätter sin flyttning söderut.

Bild: Snatterand

Doppingarnas sjö

Hornborgasjön är inte bara en viktig plats för flyttande fåglar. Omkring 50 fågelarter som är beroende av våtmarken häckar här. I omgivningarna runt sjön häckar ytterligare 60-70 arter. 

Att en fågel häckar innebär att de parar sig, bygger bon och sedan föder upp sina ungar här. Under våren och försommaren är Hornborgasjön med andra ord en sprudlande barnkammare. Mängder av fåglar syns leta mat och pyssla om sina ungar.

Några av sjöns mer kända invånare, bortsett från tranor, är en typ av fåglar som kallas för doppingar. Alla Sveriges fem olika arter av doppingar syns regelbundet i sjön. Den ovanliga och eleganta svarthalsade doppingen häckar här. Den bygger ofta sina bon tillsammans med de skrattmåsar som finns i sjön.

Skrattmåsen är en viktig fågelart i Hornborgasjön. Många andra arter bygger sina bon mitt i eller nära skrattmåsarnas skräniga kolonier. På så sätt får de hjälp med att skydda sina ungar. 

Bild: Svarthalsad dopping

Läten från vassen

På våren ekar fågelsången över Hornborgasjön. Efter en vinter där övervintrande havsörnar och fjällvråkar kanske är den största behållningen vid sjön så är våren en annan historia.

Många fåglar återvänder till sjön för att häcka här. I snåren runt sjön sjunger näktergalen. Från vassen hörs både rörsångare, sävsångare och trastsångare sjunga. 

I det böljande  odlingslandskapet runt sjön står storspoven, tofsvipan och sånglärkan för ljudkulissen. Storspoven är en gulbrun fågel med långa ben och en lång böjd näbb. Att höra storspovens flöjtande sång en vårkväll är en sagolik upplevelse.

Bild: Sävsångare

Svarttärnor och ägretthägrar

Svarttärnan är en annan av de många arter som häckar vid sjön. Den trivs i sjöar där det finns gott om vegetation. Hornborgasjön är med andra ord en perfekt plats för den eleganta tärnan. Med gråa vingar och ett svart huvud sticker svarttärnan ut bland sina vita släktingar.

Vid Hornborgasjön kan du få uppleva hur den likt en svala flyger och snappar åt sig insekter i luften. Även småfiskar står på menyn hos svarttärnan. 

En annan fågel som du kan ha turen att se i Hornborgasjön är ägretthägern som på senare år blivit mer och mer vanlig vid sjön.

Bild: Svarttärna