Sök

Fågeltorn och gömslen

Klättra upp i fågeltorn och smyg in i gömslen. Vid Hornborgasjön kan du få njuta av fåglar på riktigt nära håll. Totalt finns det åtta fågeltorn och tre gömslen att besöka runt sjön. 

Gömslen vid naturum

På Fågeludden vid Hornborgasjöns östra strand finns det tre gömslen. De är öppna dygnet runt och till för allmänheten. 

Måsgömslet ligger närmast naturum med god sikt över kolonin av skrattmåsar. Om du sitter tyst här inne brukar fåglarna komma riktigt nära. Då kan du bland annat få se brunand, vigg och olika arter av doppingar simma förbi.

Längre ut på Fågeludden finns Vadargömslet. Härifrån ser du framförallt fåglar när vattenståndet är högt. 

Följer du leden söder ut, mot Ytterberg, kommer du till Doppinggömslet. Det nås via en spång genom alsumpskogen. Här ser du som allra flest fåglar under våren och sommaren. Ljudkulissen fån skrattmåskolonierna är imponerande. Mitt i grönskan brukar också de ulliga skrattmåsungarna synas.

Utsiktstorn vid naturum

Vid Fågeludden hittar du också två utsiktstorn. Det ena finns inne på naturum. Du kan ta dig upp via hiss eller trappor. Från tornet kan du blicka ut över platåbergen och rakt ner på skrattmåskoloni. 

Även längst ut på Fågeludden kan du njuta av vyerna. Här ligger byggnaden Utsikten. Uppförd 2008 av lokal kalksten och ek. Här finns plats både för att fika, gömma sig vid regn och skåda ut över sjön.

Totalt har cirka 300 fågelarter setts vid Fågeludden genom åren.

Tornet vid Fäholmen

Här har du överblick över sjöns norra del. Tornet är en bra plats att besöka på hösten. Då kan du se hur flock efter flock med tranor flyger in till sjön för att övernatta. Tornet ligger enbart 500 m från parkeringen. Här finns även en grillplats.

Vid Fäholmen har nästan 230 arter setts genom åren. På våren sjunger ofta näktergalen från sumpskogen. Rovfåglar som brun kärrhök eller ormvråk kan segla högt över dig.

TorneT vid Ytterberg

På östra sidan, mitt i sjön, hittar du Ytterberg. Om du vandrar 400 meter från parkeringen kommer du till utsiktsplattform som finns här. Under plattformen finns även ett väderskyddat rum för fika.

Fortsätter man Ytterbergsleden norrut mot naturum så finns ytterligare ett fågeltorn. Du finner det mitt på Kalvamuren.

Omkring 250 arter har setts från Ytterberg. Bland annat havsörn, skäggdopping och brunand. 

Tornet vid Almeö

Almeötornet kräver en rejäl vandring, från parkeringsplatsen vid Skattegården. Men även den öppna Hornborgamaden brukar bjuda på fågelupplevelser. Leden går genom fågelskyddsområdet, men så länge du håller dig på leden får du gå här året om. Under blöta tider kan stövlar behövas på vandringen.

Från tornet vid Almeö ser du sjöns södra delar. Turen till Almeö kan bland annat bjuda på enkelbeckasin, vigg, bläsand och rödbena. Fågeltornet vid Almeö blev klart i juni 2022 och är byggt helt i ek. 

Tornet vid Hånger

Hångertornet är kanske det minst kända vid Hornborgasjön. Tornet ligger i den södra delen av sjön och kräver en promenad på omkring 1,5 kilometer. Vid Hånger har cirka 230 fågelarter setts.

Vanliga fåglar som du ser här stenskvätta, brun kärrhök och ängspiplärka. Under våren är det här dessutom en häftig plats att uppleva tranorna på egen hand. Härifrån har du en fin vy över den rika och varierande naturen runt sjön. 

Tornet vid Ore backar

När du vandrat längst bort på leden till Ore Nabb så finner du fågeltornet. Den 1,5 km långa vandringen bjuder på varierande miljöer. Du går på en ås, genom lövskog och hagar, med fattiga mossmarker på vänster sida och den rika sjön på höger.

På våren sjunger grönsångare, svartvit flugsnappare och gärdsmyg här. Cirka 220 arter har setts vid Ore backar.

Tornet vid Utloppet

Fågeltornet vid Utloppet på sjöns västsida är särskilt värt ett besök under vinter och tidig vår. Det strömmande vattnet erbjuder tillflykt för änder och svanar när resten av sjön är frusen.

Här rinner nämligen Hornborgasjön ut i vattendraget Flian. Under hösten 2020 byggde Naturvårdsverket om den tidigare regleringen av sjön till en naturligare fors. Det mera fritt strömmande vattnet ska förhoppningsvis locka både fisk och fåglar.

Här kan du också se den ovanliga svarthalsade doppingen. Andra arter du kan stöta på vid Utloppet är fiskgjuse, trastsångare och gråhakedopping.

Utsikt vid Trandansen

Vid Trandansen finns det inget fågeltorn. Men du har ändå god utsikt och på våren kommer du riktigt nära fåglarna. Under mars och april är det här skådeplatsen för tranornas dans. Då ser du bland annat tranor, sångsvanar och många andra rastande fåglar.

Trandansen är en bra plats för fågelskådning även utanför transäsongen. Under vinterns örndagar, när örnarna matas, är det härifrån du ser dem bäst.

På hösten när tranorna åter passerar Hornborgasjön syns de vid Trandansen igen. Då framförallt på kvällen när de stora flockarna går in för landning i sjön för att vila. Totalt har cirka 220 fågelarter setts från Trandansen.

Under våren 2024 kommer inga fotogömslen att hyras ut vid Trandansen. Det beror framförallt på att administrationen och hanteringen av gömslena är kostsam och att resurserna nu är mer begränsade. Dessutom har intresset att hyra fotogömsle minskat de senaste åren. Det finns goda möjligheter att få fina bilder av tranor från utsiktsplatserna vid Trandansen.