Sök

Fiska i Hornborgasjön

Det är tillåtet att fiska i naturreservatet, bara du gör rätt. Du får fiska  mellan 16 juli till sista februari då det inte är fågelskydd vid sjön. Du behöver först lösa fiskekort, och hålla dig inom det tillåtna området. Lättast når du vattnet med roddbåt. Inga motorer är tillåtna, inte heller elmotor. Sjön är grund och har mycket undervattensväxter så det kan vara svårt att ta sig fram. I sjön finns bland annat gädda, abborre, ruda, id, sutare och mört. 

Fiska i Getnäsviken

Strax norr om Fågeludden där naturum och Café Doppingen ligger finner du Getnäsviken. Här finns ett område som är tillåtet för fiske med fiskekort. Det köper du via Hornborgasjön stugby. De hjälper dig med karta och information om hur du når vattnet. Det finns även möjlighet att hyra roddbåt.

Mer information och kontakt hittar du på deras hemsida.

Bild: Gädda

Fiska vid utloppet

På sjöns västra sida mynnar Hornborgasjön ut i vattendraget Flian. Från och med mars 2021 finns en ny faunapassage som ska underlätta fiskens vandring mellan Flian och Hornborgasjön.  

Här är tillåtet att fiska året om, även under fågelskyddsperioden. Du får bara fiska nedströms om Utloppet. Det är inte tillåtet att på andra sidan vallen. Eftersom det strömmande vattnet sällan fryser är det en trevlig plats för fiske under milda vårvintrar. 

För att få fiska här behöver du lösa fiskekort. Det köper du digitalt från hemsidan iFiske. Barn upp till 15 år behöver inget fiskekort.

Fiska vid Hornborgaån och almeö

Sjöns största inlopp utgörs v Hornborgaån. Det är vattendraget Slafsan som avvattnar delar av sydbillingen och byter namn där den rinner in i sjöns sydöstra del. Fiske är tillåtet i en del av ån nära inloppet till sjön samt sjöområdet söder om Almeö. Fiskekort köpes digitalt via länken nedan och säljs av Hornborga Skifteslag. Du kan även hyra roddbåt via samma sida.

För att få fiska här behöver du lösa fiskekort. Det köper du digitalt från hemsidan iFiske. Barn upp till 13 år behöver inget fiskekort.

Bild: Ruda

Vinterfiske

När isen har lagt sig lockas många till att prova på pimpelfiske. Men du behöver fortfarande lösa fiskekort av de markägare som säljer dessa (Se ovan). Tänk också på säkerheten innan du ger dig ut på isen. Ta det extra försiktigt nära in- och utlopp eller strömmande vatten.

Sjön är inte särskilt djup, enbart en meter på många håll. Det kan därför vara svårt att komma igenom med borren till öppet vatten.

Under vintern på går även örnmatning i södra delen av sjön. Örnar är störningskänsliga så undvik därför gärna det området.

Fler platser för fiske

Runt Hornborgasjön finns det flera vattendrag och sjöar där du kan fiska. Visit Hornborgasjön har listat några av de sjöar och vattendrag där du kan fiska.