Sök

Skolbesök

Låt barnen utforska Sveriges bästa fågelsjö. Vi tar med er ner under vattenytan och ut till unika naturupplevelser. Tillsammans lär vi oss mer om naturens mångfald, friluftsliv och hållbarhet. 

 

Hos oss finns det flera möjligheter att ta del av vår naturpedagogik. Förutom klassbesök erbjuder vi även lärarutbildning för dig och dina kollegor. Vill du besöka oss på egen hand med din klass så kan du låna en av våra inspirerande skollådor.

Boka Skolguide – planering

Vi tar främst emot skolklasser maj till november. Skolbesöken brukar äga rum ca kl 09 till kl 12 beroende på vad som passar er. Våra skolbesök är anpassade för låg-, mellan- och högstadiet.

De flesta skolor brukar ta med sig matpaket får skolan och eventuellt något litet fika hemifrån.  Vi planerar in tid för både fruktstund/mellanmål samt lunch ute. Att äta ute tillsammans är en viktig och härlig del av besöket.

En stor del av besöket är utomhus. Välj passande kläder.  Stövlar behövs oftast bara om det regnar eller har regnat mycket.

Skolbesöket är gratis. Det finns även möjlighet att planera ett kortare besök. Hör av dig så diskuterar vi just ert besök.

 Boka skolguide – välj tema

Vi erbjuder två skolprogram där vi är med och guidar. Vi erbjuder också materiel och förslag på aktiviteter att göra på egen hand med gruppen. Kontakta oss så hjälper vi till att planera ert besök.

Fåglarnas sjö

Vid Hornborgasjön har vi möjligheten att se fåglar på nära håll både med och utan kikare. Förutom att lära oss om och att känna igen några av de vanliga arterna som finns tar vi även upp följande:

 • Vad äter fåglar, vilka arter flyttar och varför?
 • Hur påverkar klimatförändringarna fåglarna.
 • Vikten av olika miljöer för en mångfald av fåglar.
 • Kulturens /naturvårdens betydelse för biologisk mångfald. Hornborgasjön kan inte lämnas utan skötsel av kor och människor.

Livet under ytan

Att håva passar alla åldrar och kan ha olika fokus och innehåll: 

 • Förundras över hur många olika spännande arter vi kan hitta när vi håvar i Hornborgasjön.
 • Gruppera arterna utifrån näringskedjor, bygga näringsvävar och näringspyramider. Diskutera bioackumulering.
 • Fundera över behov och anpassningar hos några av arterna.
 • Diskutera människans påverkan, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en av Sveriges fågelrikaste våtmarker.

 

Aktiviteter att göra på egen hand med din grupp

Utöver våra teman erbjuder vi också lån av materiel och förslag på aktiviteter att göra på egen hand med gruppen. 

Vandringsförslag:

 • Låna kikare och krysslistor, vandra till Vässtorpsåsen där ni har en fantastisk utsikt över sjön. Vandringen går genom alsumpskog och utmed strandängar och tar ca 1h tur och retur.
 • Bolumsleden är ett annat vandringsalternativ som går genom ett gammalt odlingslandskap som kantas av stenmurar och bronåldersgravar. På våren blommar körsbärsträden.
 

Kortare aktiviteter:

 
 • Instuderingsuppgifter som hör till utställningen
 • Lekar, till exempel om allemansrätten
 • Gå pollineringsstigen, ca 1 km och lär om vad våra pollinerare gör och vad de behöver. 
 •  Använd våra två grillplatser ute på Fågeludden, ved och visst annat material finns att tillgå.
 
Hör av er till oss så hjälper vi till att planera ett bra upplägg för er

Uppsökande skolbesök 

Vill du att naturum Hornborgasjön kommer på besök till er skola?

För de yngre eleverna utforskar vi mångfalden på skolgården. En utomhuslektion pågår i cirka 45 minuter till en timme och är gratis att boka in.

För äldre elever håller vi en lektion där vi berättar om historien och livet i Hornborgasjön. Vilken roll i ekosystemet har en våtmark som Hornborgasjön?

Kontakta oss via naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se om du är intresserad

Boka inspiration för lärare 

På naturum Hornborgasjön har vi många års erfarenhet av att jobba med elever ute i naturen. Den kunskapen delar vi gärna med oss av!

Vi vet att naturen är en fantastisk plats för lärande. Vi erbjuder därför lärare och blivande lärare möjligheten att komma till oss på besök. 

Under ert besök vill vi inspirera er till att jobba mer med eleverna utomhus. Vi visar förslag på övningar och lekar som ni kan använda er av. Ni får även själva testa på både lekar och övningar.

Besöket är vanligtvis två timmar och kostar 1500 kr exkl. moms.

Få stöd till bussresan

Skolor i Västra Götaland har möjlighet att söka stöd för både guidekostnad och bussresan till naturum Hornborgasjön.

Pengarna kommer från Västra Götalandsregionen genom Kulturkatalogen i Väst.

Efter ni har ansökt är det kultursamordnaren i varje kommun som bestämmer hur pengarna från Kulturkatalogen i Väst ska fördelas.

Kontakta oss

Naturum Hornborgasjön

naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 224 50 10

Malin Herin, naturumföreståndare

malin.herin@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 224 55 70

Josefin Nilsson, naturvägledare

josefin.h.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 224 55 73