Sök

Regler i reservatet 

Vad gäller när du besöker Hornborgasjön? I naturreservat är Allemansrätten begränsad. Här kan du ta del av de regler som gäller när du vistas här i naturen. Reglerna finns för att både växter, djur, fåglar och människor ska trivas här i många år framöver.

Föreskrifter för Hornborgasjöns naturreservat

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. under perioden 20 mars till 15 juli vistas inom de områden som markerats på kartan i bilaga 1 (se nedan). Undantag utgör särskilt markerade vägar, besöksområden och leder. Undantag gäller vidare i samband med vistelse i gömsle uppfört av naturvårdsförvaltaren enligt fastställd skötselplan.
 2. under perioden 1 mars till 15 juli vistas inom de områden som markerats på kartan i bilaga 1,
 3. medföra hund som inte är kopplad,
 4. rida på markerade vandringsleder utanför vägområde,
 5. göra upp öppen eld annat än på de anordnade grillplatser som finns vid Fågeludden, Fäholmen och Utloppet,
 6. störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, döda eller föra bort vilda däggdjur, fåglar, kräl- eller groddjur,
 1. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost,
 2. framföra motordrivet fordon på is,
 3. ställa upp motorfordon, tält, husvagn eller husbil annat än på särskilt anvisade platser, anordnade tältplatser finns vid Fågeludden, Trandansen och Utloppet,
 1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
 1. bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter såsom ris, lavar, mossor och örter.

Hornborgasjöns naturreservat

Vill du läsa mer om Hornborgasjöns naturreservat? Beslut och skötselplan hittar du på Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Sök efter Hornborgasjön naturreservat. 

Här får du gå

Det finns två fågelskyddsområden i naturreservatet. Under de perioder när fågelskyddet gäller får du gå på vandringslederna men inte utanför dem. Du får aldrig störa fåglarna i naturreservatet.

Fågelskyddet gäller 1 mars till 15 juli söder om Almeö och Utloppet och 20 mars till 15 juli norr om Almeö. På kartan ovan kan du se fågelskyddsområdena. 

Här får du elda

Du får bara elda på anordnade grillplatser. Dessa hittar du på Fågeludden, Fäholmen och vid Utloppet. I övrigt är det förbjudet att göra upp eld. Även med engångsgrillar.

Du får dock använda dig av grillar med ben eller stormkök i reservatet.

Vid våra grillplatser finns ved att använda och galler som är höj och sänkbara. Var alltid noga med att släcka efter er.

Under torra somrar kan eldningsförbud utfärdas även på anvisade eldplatser. Tänk på att alltid vara försiktig när du grillar eller eldar! 

 

Tack för att du inte flyger drönare i naturreservatet

I Hornborgasjöns naturreservat får du aldrig störa fåglarna. Att flyga med drönare stör fåglarna och skrämmer dem. 

Det finns många andra regler kring drönare. De hittar du på Transportstyrelsens hemsida. 

Här får du parkera

Besöker du oss med husbil eller husvagn och vill stå över natt hänvisar vi dig till besöksplatserna Fågeludden och Trandansen. Det är inte tillåtet att stå med husbil eller husvagn över natten på de andra parkeringsplatserna i reservatet. 

Tack för att du följer reglerna! 

 

Hund på rätt sätt

Liksom i de flesta naturreservat måste du hålla hunden kopplad när du promenerar vid Hornborgasjön. Det gäller året om.

Många av lederna går igenom betesmarker. Där går i regel djur från maj till oktober. Betesdjuren tycker ofta det är hotfullt med hundar. De kan därför utgöra en risk för både dig och din hund. Undvik därför helst att gå med hund i hagar där det går djur. 

Fågeludden vid naturum är oftast fri från betesdjur. Du kan också fråga på naturum om du vill hitta fler djurfria områden.

HÄR FÅR DU TÄLTA

Det är bara tillåtet att tälta på anvisad plats. Det finns tre mindre ytor utpekade i reservatet. 

 • Vid Trandansen på gräsytorna en bit från infocentret
 • På Fågeludden nära Doppingen
 • Vid Utloppet mellan parkering och grillplatsen

Så Fiskar du rätt

Fiske är tillåtet i sjön, om man har löst fiskekort. Men inte under fågelskyddsperioden (20/3 – 15/7). 

De som har mark i sjön har rätt att fiska här. En del rätter tillhör privatpersoner andra förvaltas genom samfällda allmänningar. Till två av dessa områden i sjön säljs fiskekort. Du kan även lösa fiskekort för sjöns utlopp och Flian.

Det grunda vattnet gör att du kan behöva komma ut en bit från stranden. Men motordrivna fordon ej är tillåtna i sjön, så motorbåt får inte användas. Båt kan ibland hyras ihop med fiskkorten.

Kontakt och länkar för fiskekort hittar du här

Bild: Gädda

Allemansrätten

I Sverige gäller allemansrätten. Den innebär att alla har tillgång till naturen. Du får bada, vandra och tälta i naturen. Samtidigt innebär allemansrätten också skyldigheter. I skyddad natur som Hornborgasjöns naturreservat är allemansrätten begränsad. Därför gäller de regler som vi har beskrivit på den här sidan. 

Besöksplatser i reservatet

Det finns nio besöksplatser i Hornborgasjöns naturreservat. De är illustrerade på kartan. Vid flera av besöksplatserna finns det vandringsleder och fågeltorn. 

1. Utloppet, fågelrik plats i väster

Utloppet är en fantastisk plats för fågelskådning!
Här möts ån Flian och Hornborgasjön.
Det går att följa vägen med en lite tåligare
rullstol. Via en ramp kan du sedan nå det första
planet av tornet. På våren kan du se svarthalsad
dopping, skäggdopping och gråhakedopping
här. Då hörs också trastsångaren.

Information om vandringsleden vid Utloppet:

Längd: 1,3 km eller 1 700 steg, tur & retur
Terräng: Plan grusväg
Betesdjur: Nej
Svårighetgrad: Lätt 

2. Ore backar, ljuv lövskog på västra sidan

Vid Ore backar vandrar du på en rullstensås.
Från lövskogen kommer du ut i en hage. Leden
går till ett torn där du får vända. Här kan du
se brunand, spillkråka och sångsvan. Under
våren övernattar många fåglar här. Visa därför
hänsyn. Undvik att besöka området på
morgnar, kvällar och nätter.

Information om vandringsleden vid Ore backar:

Längd: 3,5 km eller 4 600 steg, tur & retur
Terräng: Delvis kuperad stig. Skog och hage
Betesdjur: Ja, kor i hage (april–okt), ej i skogen
Svårighetgrad: Mede

3. Trandansen

Vid Trandansen finns ett infocenter med butik
och en utställning. Det är öppet under trantider
på våren. Under tranvåren får du betala
för parkering vid Trandansen. Pengarna går till
matningen av tranor. Trandansen är fint året
om. Höstkvällar syns tranor flyga förbi. Håll
utkik efter änder, vadare och rovfåglar.

Information om vandringsleden vid Trandansen:

Längd: 800 meter från infocentret till kyrkan
Terräng: Grusad gång, asfalt, gräs. Lätt terräng
Betesdjur: Nej
Svårighetgrad: Lätt

4. Hångers udde, gamla ekar och tranrop i söder

Leden går i en rundslinga genom ett landskap med
stenmurar och hagar. Efter halva rundan kommer du
till fågeltornet. Du har utsikt över strandängarna och
kan se brun kärrhök, tofsvipa och bläsand. Hångers
ödekyrkogård ligger i anslutning till leden. Enligt
sägnen ska kung Inge den äldre ha begravts här på
1100-talet. Hans grav ska senare ha flyttats.

Information om vandringsleden vid Hångers udde:

Längd: 3,1 km eller 4 070 steg
Terräng: Beteshagar med mestadels plan terräng
Betesdjur: Ja, nötkreatur (april–okt)
Svårighetgrad: Lätt
Guldkorn: Vårkvällar med tranor i skyn

5. Almeö, betad udde i öster med lång historia

På Almeö har Sveriges äldsta begravda hund hittats.
Människor har bott här i tusentals år. Leden till Almeö
går igenom fågelskyddsområdet. Håll dig på leden så
kan du gå här. Du kan behöva stövlar.

Information om vandringsleden vid Almeö:

Längd: 4 km eller 5 250 steg, tur & retur
Terräng: Beteshage och strandängar, plan terräng
Betesdjur: Ja, det går ofta nötkreatur här april–okt
Svårighetgrad: Medel
Guldkorn: Stillheten och tidens vingslag

6. Ytterberg, Fåglar och åkergrodor på udden i öster

Under stenåldern var det här en boplats. På våren
kan du höra åkergrodan från våtmarken intill
spången. Från Ytterberg kan du vandra till Fågeludden.
Det är en sträcka på 4,7 kilometer enkel väg.

Information om vandringsleden vid Ytterberg:

Längd: 1,6 km eller 2 100 steg
Terräng: Delvis kuperat
Betesdjur: Sällan
Svårighetgrad: Lätt

7. Fågeludden, naturum och fågelmöten på östra sidan

Vid Fågeludden börjar flera leder. Du kan ta leden till
Bolums lider, gå till Vässtorpsåsen eller hela vägen
till Ytterberg. Pilgrimsleden går också här.

Här hittar du naturum och Café Doppingen. Du kommer också nära fåglar via breda spänger. Spängerna är tillgängliga både för rullstol och för barnvagnar. Det finns också handikappanpassade toaletter. 

Information om vandringsleden runt Fågeludden:

Längd: 0,8 km, ca 1 050 steg runt Fågeludden
Terräng: Plan terräng på grusväg eller spång
Betesdjur: Framförallt i okt, annars är det ovanligt
Svårighetgrad: Lätt

8. Bolums lider, blommande betesmarker på östra sidan

Börja din tur vid Fågeludden eller Heljesgården.
Leden är kuperad men bjuder på fantastisk utsikt.
Du går bland körsbärsträd och ser gott om blommor.
Pilgrimsleden går också här. Under försommaren
sjunger näktergalen i grönskan.

Information om vandringsleden vid Bolums lider:

Längd: 3,4 km eller ca 4 460 steg
Terräng: Beteshagar med backar
Betesdjur: Ja, ofta nötkreatur (april–okt)
Svårighetgrad: Medel

9. Fäholmen, näktergalssång vid fågeltornet i nordost

Fäholmen har både grillplats och fågeltorn. I snåren
intill tornet sjunger näktergalen ibland om våren.
bland hörs också rördrommen härifrån. Den korta
leden går igenom en beteshage.

Information om vandringsleden vid Fäholmen:

Längd: 300 meter eller ca 400 steg
Terräng: Beteshage, mestadels plant
Betesdjur: Ja, ofta nötkreatur (april–okt)
Svårighetgrad: Lätt

Klicka på kartan för att se en större version. Du kan också ladda ner kartan. Informationen om besöksplatserna finns tillgänglig som uppläst text.
Körsbärsträd vid Bolums lider
Näktergal
Spång genom alsumpskog vid Fågeludden. Längs den här leden kan du leta efter växter på krysslistan.Foto.
Spång ut till utsiktstornet vid Fågeludden. Foto.

Kontakta oss med dina frågor

Har du frågor om reglerna i reservatet? Eller vill du läsa skötselplanen för Hornborgasjöns naturreservat? Då kan du kontakta oss. 

Mejla till

naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Eller ring till 

010 224 50 10