Sök

Hornborgasjön

Trollsländor som jagar i strandkanten, fåglar som sveper fram i stora flockar och fiskar som simmar snabbt under ytan. Hornborgasjön är en rik våtmark där många arter trivs. Men så har det inte alltid sett ut.  

Sänkningarna av sjön

Hornborgasjön ligger mellan Skövde, Skara och Falköping i Västergötland. Redan för 10 000 år sedan bosatte sig de första människorna vid den vackra sjön. Det är lätt att förstå vad som lockade dem. Sjön bjöd på goda fisk- och jaktmöjligheter. Dessutom var det lätt att odla marken här.

Med tidens gång blev odlingen allt viktigare. Jordbrukarna vid sjön ville skydda sina marker mot översvämningar och komma åt mer mark att odla på. Därför började Hornborgasjön och många andra sjöar runt om i Sverige att dikas ur.

Mellan 1800-talet till 1930-talet sänktes sjön vid fem olika tillfällen. Till sist var allt som återstod ett igenväxt träsk med några enstaka vattenspeglar. 

Sveriges största naturvårdsprojekt

Hornborgasjön skulle återuppstå. Regeringen fattade år 1988 beslutet att det igenväxta träsket åter skulle bli en fågelsjö. Sveriges största naturvårdsprojekt tog sin början.

År av arbete följde. Med hjälp av ny teknik, ny kunskap och specialbyggda maskiner lyckades Naturvårdsverket återskapa Hornborgasjön. Vattennivån höjdes med totalt 85 cm. År 1997  blev området ett av Sveriges största naturreservat.

Arbetet med att återskapa Hornborgasjön har inspirerat många andra till att återskapa sjöar och våtmarker både i Sverige och i andra länder.

Den myllrande sjön

Idag är Hornborgasjön en av Europas främsta fågelsjöar. Här häckar många olika fågelarter.

Dessutom passerar tiotusentals fåglar förbi sjön varje år på sin väg till och från sina häckningsplatser. Sjön är då en viktig rastplats där fåglarna kan få välbehövlig vila och mat innan de flyttar vidare.

Men Hornborgasjön är hem åt långt fler arter än bara fåglar. I det grunda och näringsrika vattnet vimlar det av småkryp. Det finns också gott om fisk i sjön. Abborre, gädda och sutare är några av de vanligaste arterna som trivs här.

Bild: Gädda

Varierande vattennivå

Hornborgasjöns vattenstånd brukar variera naturligt mellan olika år. Regnrika år ger högre vattennivå medan regnfattiga ger lägre vattennivå. Sjöns beräknade medelvattennivå är i genomsnitt under ett år  +119,88 meter över havet (MÖH).

På SMHI:s hemsida kan du få mer information om vattennivån i Hornborgasjön. Följ länken nedan och sök sedan efter ”Fågeludden” eller mätstation 2455.

SMHI arbetar med sin webbplats vilket betyder att länken inte fungerar just nu.