Sök
The visitor center naturum Hornborgasjön. Photo.

Stora neddragningar väntar för landets naturum

Regeringen har dragit ner på medlen till skyddad natur. När nu Naturvårdsverket presenterar fördelningen påverkas skötseln av naturreservat och naturumverksamhet.

― Vi tvingas dra ner på öppettider och aktiviteter vid naturum i år, konstaterar Sofie Stålhand, platschef Länsstyrelsens kontor vid Hornborgasjön.

Det finns mer än 500 naturreservat i Västra Götaland. Naturreservaten finns till för att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer och möjliggöra rikt friluftsliv.

När regeringen nu minskar anslaget till Naturvårdsverket för skyddad natur påverkas skötseln av länets naturreservat. Bland annat minskar medlen för åtgärder för hotade arter kraftigt. Samtidigt ökar medlen för arbetet mot invasiva arter.

Landets naturum påverkas också av neddragningarna.

― Vi får en budgetminskning på ungefär 35 procent under år 2024. En minskning som naturligtvis kommer att få konsekvenser för vår verksamhet, säger Sofie Stålhand.

Naturum Hornborgasjön och Infocenter Trandansen drar nu bland annat ned på både öppettider och antalet aktiviteter för att klara budgetminskningen.

― Det är en kännbar minskning som gör att vi tvingas göra de här förändringarna. Det är tråkigt eftersom naturum har en mycket uppskattad verksamhet som bidrar till både besöksnäring och en levande landsbygd, säger Sofie Stålhand.

Under förra året ökade antalet besökare till naturum Hornborgasjön och Infocenter Trandansen, som ingår i naturums verksamhet. Det gjorde även antalet personer som deltog i aktiviteter och skolbesök vid Hornborgasjön. Bland annat besökte 108 skolklasser naturum förra året. En ökning med 140 % i jämförelse med år 2022.

Nu hoppas Sofie Stålhand att naturum trots neddragningarna ska kunna få många besökare under året.

― Vi är otroligt glada över alla som besöker oss och kommer på våra aktiviteter. Det blir extra viktigt nu eftersom det är det som ligger till grund till fördelningen av medlen. Så därför hoppas vi att det fortsätter komma besökare. Annars finns risken att ännu större neddragningar väntar kommande år. Vill du stötta naturum så ska du därför besöka oss, säger hon.

FAKTA

Naturum finns till för att sprida kunskap och inspiration om naturen. Till landets 32 naturum kommer både skolklasser och allmänheten för att se utställningar, delta i guidningar och få tips om hur de bäst kan utforska naturen i närområdet.

I Västra Götaland finns två statliga naturum: Hornborgasjön och Kosterhavet.

Läs mer Mindre till lokala satsningar och friluftsliv när medel för värdefull natur fördelats (naturvardsverket.se)