Sök
A bird is swimming in Lake Hornborga. Photo.

Hornborgasjön åter en av landets bästa fågellokaler

Hela 223 stycken fågelarter sågs vid Hornborgasjön under 2023. Det är sex fler än året innan. Resultatet gör att Hornborgasjön åter placerar sig som en av de bästa fågellokalerna i landet. Det visar en sammanställning som Natursidan har gjort från Artportalen.

Hornborgasjön är landets sjätte bästa fågellokal sett till det antal arter som sågs här under året som gått. Naturreservatet är också en av de bästa fågellokalerna i Sveriges inland.

Allra flest fågelarter sågs i Ottenby, Falsterbo och på Ölands norra udde. Se hela listan över vilka platser där flest fågelarter har setts via Natursidan eller Artportalen.

Ejder, amerikansk kricka, ringand, småtärna, vit stork och busksångare är några av de mer unika fågelarter som rapporterades vid Hornborgasjön under 2023.

änder
Änder i Hornborgasjön. Foto: Josefin Nilsson.