Sök

Vintertid och örnar

Vintern är örnarnas tid vid Hornborgasjön. I sjöns södra spets vid Trandansen där man om våren kan se tusentals tranor kan man så här års ha chans att möta lufthavets mäktiga kungligheter. Havsörnen är en regelbunden gäst till den utfodringsplats som finns här, men den som har tur kan även få syn på en kungsörn.

Inga örndagar med guider
På grund av pandemin kommer vi inte anordna några örndagar med öppet hus och guider inne på Trandansen. Eftersom det lätt blir trångt i den lilla lokalen. Toaletterna är dock öppna. Men mat får de ändå. Det kommer läggas ut regelbundet till och med februari. Det fylls oftast på inför helgen. Örnarna matas med trafikdödat vilt, därför kan tillgången variera.

Ta med kikare och stör dem inte
Du har möjlighet att få syn på örnar under dygnets alla ljusa timmar. Ta med en kikare. Örnarna är störningskänsliga, därför ligger utfodringsplatsen ca 300 m från Infocenter Trandansen. Gå inte närmare. Då flyger örnarna. Därför är kikare eller bra kamera att rekommendera vid besök.

Skridskoåkare undvik södra delen
Under vintern är det ju också många som vill åka skridskor på Hornborgasjön. Det går utmärkt att göra om isen är fin, men tänk på att ha is-vett och rätt utrustning och att det alltid är på egen risk. Men när du ger dig ut så undvik gärna att åka söder om Almeö. Detta eftersom örnarna är väldigt störningskänsliga och då flyttar sig från utfodringsplatsen. Så för att både skridskoåkare och fågelskådare ska trivas i vinter så får ni gärna åka på resten av sjön.

Gifter krossade äggen

Tillsammans med Örn-72 och Falbygdens fågelklubb har örnar matats här regelbundet under vintern sedan 70-talet. Detta eftersom populationen av örnar drabbades hårt av tidigare tillåtna miljögifter såsom DDT. Gifterna samlades i kroppen, särskilt hos rovfåglar högt upp i näringskedjan, som åt andra förgiftade fåglar. Detta gav sköra äggskal, vilket gjorde att örnarna som är tunga fåglar krossade sina egna ägg när de försökte ruva dem. Resultat var förödande och enbart ca 40-50 par av havsörn beräknades finnas kvar i landet innan räddningsinsatser sattes in. Idag har vi med nya giftlagar och vinterutfodring vänt den olyckliga trenden. Nu betraktas populationen av havsörn som livskraftig med över 700 par.