Sök
Bläsand

Nya fågelskyddsgränser runt Hornborgasjön

Många vårfåglar kommer allt tidigare till följd av klimatförändringarna. Därför ändras nu fågelskyddet runt Hornborgasjön. Områden i den södra delen av sjön skyddas nu redan från den 1 mars.
-Vi ser att många flyttande fåglar kommer tidigare nu än de gjorde för tjugo år sedan och dessutom har även platsen som tranorna rastar på ändrats under åren, säger Sofie Stålhand, Platschef vid Hornborgasjön.

Fågelskyddsområdet innebär att man inte får vandra fritt i markerna, utan hålla sig till leder. Detta för att hindra att fåglarna störs under sin känsliga häckningstid.  Det nya fågelskyddet innebär framför allt två större förändringar;

  • Det gamla ”tranområdet” som skyddade trakterna runt Bjurums gamla såg under transäsong tas nu helt bort. Detta eftersom tranorna inte längre vistas där om våren utan rastar främst på markerna i naturreservatet runt Trandansen.
  • Att fågelskyddet i den södra delen av Hornborgasjön börjar gälla redan från 1 mars istället för den 20 mars. Det är framförallt på strandängarna i de här delarna av sjön som det samlas fåglar tidigt.

–  Visst är det härligt att få se fåglar på nära håll men det går det att göra på många ställen vid Hornborgasjön utan att störa fåglarna. Följ våra vandringsleder och de skyltar som finns i reservatet, säger Sofie Stålhand.
Fågelskyddet upphör liksom tidigare årligen den 15 juli. Men det är fortsatt förbjudet att störa fåglar året runt vid Hornborgasjön. Det händer att fåglar skräms upp avsiktligt i reservatet. Det har bland annat varit incidenter med fotografer som gått nära flockar av fåglar för att få bättre bilder då de flyger iväg.
– Även om tider och gränser nu flyttas, så är det alltid förbjudet att störa fåglarna i reservatet. Tänk på att vi hälsar på hos dem och inte tvärtom när vi är ute i naturen, säger Sofie Stålhand.

Blått område: Tillträdesförbud mellan 20 mars-15 juli
Gult område: Tillträdesförbud mellan 1 mars och 15 juli