Sök
Den vackert blåa kungsfiskaren syns ibland vid Hornborgasjön. Foto.

Utloppet byggs om

Just nu pågår en ombyggnation av Utloppet på västra sidan av Hornborgasjön. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för projektet och utförande entreprenör är Skanska.

Bland annat kommer projektet att leda till bättre vandringsmöjlighet för fisk och annan vattenlevande fauna. Det kommer också att bli mer strömmande vatten vid Utloppet. Det här skulle kunna gynna strömstarar och kungsfiskare (se bild).

Under ombyggnationen kommer det att vara begränsad framkomlighet vid Utloppet. Besökare hänvisas därför till andra delar av naturreservatet.

Arbetet startar i augusti 2020 och förväntas vara klart i början av 2021. Under entreprenadtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och det kommer finnas olika avspärrningar vid och kring platsen för utskovet. Fiske kommer därför inte kunna ske där och det fågeltorn som står vid utskovet kommer inte heller att kunna nyttjas.

– Vi rekommenderar därför att besökare till Hornborgasjöns utlopp i Flian väljer andra besöksplatser i naturreservatet under denna period. Vägen fram till parkeringsplatsen söder om utskovet kommer sannolikt att stängas av för annan trafik än entreprenör, fastighetsägare och arrendatorer. Vi hoppas att besökare ska ha överseende med dessa störningar och önskar alla välkomna tillbaka så fort allting är klart, säger Hanna Lundkvist, handläggare Fastighetsenheten på Naturvårdsverket.

Ombyggnationen görs för att avlägsna det vandringshinder för fisk som funnits i i den befintliga konstruktionen. Det har länge varit ett önskemål från länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket beslutade därför att söka tillstånd att få göra en ombyggnad, vilket beviljades av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Ombyggnationen har dimensionerats utifrån hydrologiska beräkningar och nederbördsdata mellan 1996 och 2014 som tar hänsyn till de nya högre nederbördsmängderna i jämförelse med den tidigare beräkningsperioden (1958-1985).