Så hanterar vi dina person­uppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Länsstyrelsen Stockholms län kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter ska ha laglig grund

Alla behandlingar av personuppgifter måste ha laglig grund. Länsstyrelsen är verksam inom ett stort antal rättsområden, därför är det inte möjligt att beskriva den lagliga grunden för varje enskild behandling här på webbplatsen. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig är du välkommen att hör av dig till den Länsstyrelse som är aktuell eller till oss i Länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsorganisation, Nod (E-post till Nod).

Länsstyrelserna är gemensamt ansvariga

Alla 21 Länsstyrelser i landet har en gemensam IT-organisation och i flera avseenden nyttjar vi också gemensamma system. Därför är Länsstyrelserna gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller den nya dataskyddsförordningen. Länsstyrelserna är även gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med andra myndigheter.

Lagstiftningen kräver en struktur och det ska vara tydligt för den registrerade hur ansvaret är fördelat mellan länsstyrelserna och andra myndigheter. Det vill säga vem som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Länsstyrelsernas dataskyddsombud

Eftersom Länsstyrelserna har likartade uppdrag har myndigheterna valt att ha en gemensam organisation (som kallas Nod) för dataskydd och dataskyddsförordningen. Ett krav i dataskyddsförordningen är att myndigheten ska utse dataskyddsombud och anmäla det till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Länsstyrelserna har ett ordinarie och ett biträdande dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, lämna råd och stöd, hjälpa dig som registrerad samt vara kontaktyta mot Datainspektionen.

Om du har frågor om eller synpunkter på hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet via e-post.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.