Sök

Regler i reservatet 

Vad gäller när du besöker Hornborgasjön? I naturreservat är Allemansrätten begränsad. Här kan du ta del av de regler som gäller när du vistas här i naturen. Reglerna finns för att både växter, djur, fåglar och människor ska trivas här i många år framöver.

Detta gäller vid Hornborgasjön:

 • Under 1/3-15/7 är det fågelskydd i den södra delen av sjön (söder om Almeö och utloppet).
  I den norra delen av sjön gäller fågelskyddet från den 20/3 – 15/7.
 • Om du tar med hunden, håll den kopplad.
 • Elda bara på anordnade platser.
 • Tälta enbart på anvisade platser.
 • Fiske är enbart tillåtet med fiskekort.
 • Ridning är inte tillåtet.
 • Stör inte djurlivet, exempelvis genom att fotografera fågelbon på nära håll. 
 • Motorbåt och motordrivna farkoster får inte användas på sjön eller isen.
 • Parkera enbart motorfordon, husvagn och husbil på anvisade platser.
 • Du får inte sätta upp affischer eller liknande.
 • Bryt inte kvistar, gräv inte upp växter eller på annat vis skada levande eller döda träd och buskar.

Här får du gå

Stora delar av reservatet är fågelskyddsområde under perioden 20 mars till 15 juli. Då häckar fåglarna och då får man inte gå där. Det gäller hela sjön, dess stränder och de våta madmarkerna i södra delen av sjön. 

Under den här perioden får du inte lämna vandringsleden och gå ner i strandkanten. Då riskerar du nämligen att trampa på fågelbon och störa fågellivet. Gränsen är markerad längs sjön med skyltar. På kartan över reservatet syns fågelskyddsområdet med en rödprickad linje. 

Du får däremot gå på vandringslederna även under fågelskyddsperioden. Dessa är markerade med svarta prickar på kartan över reservatet. Ute i fält kan du också se målade stolpar som beskriver vart leden går. Ett undantag finns för leden vid Ore backar. Den är helt avstängd mellan 20 mars till 30 april.

Här får du elda

Du får bara elda på anordnade grillplatser. Dessa hittar du på Fågeludden, Fäholmen och vid Utloppet. I övrigt är det förbjudet att göra upp eld. Även med engångsgrillar.

Du får dock använda dig av grillar med ben eller stormkök i reservatet.

Vid våra grillplatser finns ved att använda och galler som är höj och sänkbara. Var alltid noga med att släcka efter er.

Under torra somrar kan eldningsförbud utfärdas även på anvisade eldplatser. Tänk på att alltid vara försiktig när du grillar eller eldar! 

 

Hund på rätt sätt

Liksom i de flesta naturreservat måste du hålla hunden kopplad när du promenerar vid Hornborgasjön. Det gäller året om.

Många av lederna går igenom betesmarker. Där går i regel djur från maj till oktober. Betesdjuren tycker ofta det är hotfullt med hundar. De kan därför utgöra en risk för både dig och din hund. Undvik därför helst att gå med hund i hagar där det går djur. 

Fågeludden vid naturum är oftast fri från betesdjur. Du kan också fråga på naturum om du vill hitta fler djurfria områden.

HÄR FÅR DU TÄLTA

Det är bara tillåtet att tälta på anvisad plats. Det finns tre mindre ytor utpekade i reservatet. 

 • Vid Trandansen på gräsytorna en bit från infocentret
 • På Fågeludden nära Doppingen
 • Vid Utloppet mellan parkering och grillplatsen

Så Fiskar du rätt

Fiske är tillåtet i sjön, om man har löst fiskekort. Men inte under fågelskyddsperioden (20/3 – 15/7). 

De som har mark i sjön har rätt att fiska här. En del rätter tillhör privatpersoner andra förvaltas genom samfällda allmänningar. Till två av dessa områden i sjön säljs fiskekort. Du kan även lösa fiskekort för sjöns utlopp och Flian.

Det grunda vattnet gör att du kan behöva komma ut en bit från stranden. Men motordrivna fordon ej är tillåtna i sjön, så motorbåt får inte användas. Båt kan ibland hyras ihop med fiskkorten.

Kontakt och länkar för fiskekort hittar du här

Bild: Gädda

ALLEMANSRÄTTEN 

I Sverige gäller allemansrätten. Den innebär att alla har tillgång till naturen. Du får bada, vandra och tälta i naturen. Samtidigt innebär allemansrätten också skyldigheter. I skyddad natur som Hornborgasjöns naturreservat är allemansrätten begränsad. Därför gäller de regler som vi har beskrivit på den här sidan. 

Kontakta oss med dina frågor

Har du frågor om reglerna i reservatet? Eller vill du läsa skötselplanen för Hornborgasjöns naturreservat? Då kan du kontakta oss. 

Mejla till

naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Eller ring till 

010 224 50 10 

Karta över Hornborgasjöns reservat

Besöksplatser i reservatet

Det finns nio besöksplatser i Hornborgasjöns naturreservat. De är illustrerade på kartan ovan. Vid flera av besöksplatserna finns det vandringsleder och fågeltorn. 

1. Utloppet

2. Ore backar

3. Trandansen

4. Hångers udde

5. Almeö

6. Ytterberg

7. Fågeludden

8. Bolums lider 

9. Fäholmen

Fågelskyddsgränser


Många vårfåglar kommer allt tidigare till följd av klimatförändringarna. Därför ändras nu fågelskyddet runt Hornborgasjön. 

De nya fågelskyddsgränserna för sjön är uppdelade på två områden.

Blått område: Tillträdesförbud mellan 20 mars-15 juli

Gult område: Tillträdesförbud mellan 1 mars-15 juli